Universitat Rovira i Virgili

Programa de Mobilitat INU Staff Knowledge Exchange

El Departament de Filologies Romàniques, conjuntament amb el Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys, ha rebut la visita de la Sra. Lauren Onraët, personal d' administració i serveis de la University of Stellenbosch (Sudàfrica).

La Sra. Lauren Onraët és coordinadora administrativa de programes de postgrau, màster i doctorat i coordina les sol·licituds de postgrau entrants dels futurs estudiants. He realitzat una estada a la nostra universitat amb una duració d'una semana visitant diferents unitats d'àmbit acadèmic. La seva visita s'enmarca dins del Programa de Mobilitat d'INU Staff Knowledge Exchange.

Share

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Up