Universitat Rovira i Virgili

Recerca i innovació

La tasca investigadora i la diversitat d'àrees que conformen el Departament de Filologies Romàniques es veu reflectida en l'ampli espectre de línies de recerca que segueixen els seus investigadors.

Aquestes línies de recerca es concreten en les següents paraules clau: Gramáticas y manuales de francès, Lexicografia, Lexicología, Lingüística matemàtica, Llenguatges formals, Semàntica lèxica, Teoria de la computació.