Universitat Rovira i Virgili

Presentació

Des de la seva creació, el Departament de Filologies Romàniques s'ha encarregat principalment de la docència de la llicenciatura en Filologia Hispànica, i ara el Grau en Llengua i Literatura Hispàniques, però els nostres docents també imparteixen classes en els graus de Llengua i Literatura Catalanes, d'Anglès, d'Educació Infantil, d'Educació Primària, de Turisme i de Comunicació Audiovisual. A més, alguns membres imparteixen assignatures en màsters. El Departament de Filologies Romàniques coordina el màster d'Espanyol Llengua Estrangera i participa en el de Ciència Cognitiva i Llenguatge.

El departament combina de manera única la tradició cultural més rica amb la incorporació de les noves tecnologies, la seva obertura a l'exterior amb nombrosos convenis nacionals i internacionals i una activa tasca científica per part dels seus grups de recerca. Dins la URV, el nostre departament és un dels qui té signats més convenis de col·laboració amb universitats i centres internacionals. A més, del departament sorgí la iniciativa de l'exitós Centro de Estudios Hispánicos, que coordina l'oferta d'ensenyament de Llengua Espanyola per a estrangers a la URV.

Departament de Filologies Romàniques, URV