Universitat Rovira i Virgili

Professorat

 

Tradicionalment, el Departament de Filologies Romàniques presenta una distribució del seu cos docent en cinc àrees de coneixement diferents.

Aquestes àrees permeten una major especialització del professorat, atendre especialment als interessos de cadascuna d'elles i generar unes sinèrgies molt profitoses pel funcionament intern del Departament.