Universitat Rovira i Virgili

Seminari del GRLMC: "Introducción al LaTeX: composición de trabajos científicos", per Adrià Torrens

Conferències

El Departament de Filologies Romàniques de la URV va oferir el dilluns, 7 de novembre 2022 a les 16:00 en l'aula 301 del Campus Catalunya de la URV, la conferència titulada "Introducción al LaTeX: composición de trabajos científicos". La conferència va estar a càrrec del professor Adrià Torrens i s'inscriu dins el marc dels GRLMC Seminars. Van assistir nombrosos alumnes de màster, doctorands i professors de la URV.

LATEX és un sistema de composició de textos que proporciona una qualitat tècnica comparable a la d'una editorial científica. S'emplena per a la composició d'artícles científics, tesis i llibres tècnics. És un software lliure disponible en tots els sistemes operatius. La seva filosofia de treball és diferent a la dels processadors de text habituals i es basa en l'ús d'instruccions que permet a qui escriu el document centrar-se exclusivament en el contingut, sense haver de preocupar-se dels detalls del format, tasca que realitza LATEX amb resultats professionals. A més de la seva capacitat per a representar equacions, fòrmules, notació científica i fins i tot musical, permet estructurar fàcilment qualsevol tipus de document (amb capítuls, seccions, notes, bibliografia, índex analítics, etc.).

Aquesta conferència/seminari permet als assistents: conéixer la filosofía general de l'edició de documents amb LATEX; saber instal·lar i fer servir el seu sistema d'edició; conèixer i saber gestionar les tipologies més usuals de documents (articles, llibres, tesis, reports...); ser capaç d'escriure textos genèrics, artícles científics, llibres o tesis doctorals amb excel·lent acabat; saber adaptar a les pròpies necessitats una colecció bàsica de «plantilles» diverses (artícles, llibres o tesis doctorales, presentacions).

El Dr. Torrens és especialista en llenguatges naturals i formals. Ha treballat en el desenvolupament de les bases formals d'una gramàtica difusa en colaboració amb el Laboratoire Parole et Langage a França i l'Institute for Research and Applications of Fuzzy Modeling a la República Txeca. La seva investigació es centra en un enfoc interdisciplinari: la combinació de lògica difusa i gramàtiques de restriccions per a donar compte de diferents fenòmens lingüístics en termes de graus, com, per exemple, graus de gramaticalitat i complexitat. Ha participat en conferències internacionals. Ha publicat en diferents revistes com Procedia-Social i Ciencias del Comportamiento, FUZZ-IEEE, AISC, etc.

La conferència/seminari del professor Adrià Torrens resulta d'especial interès per als alumnes del Màster Universitari en Investigació Avançada en Estudis Humanístics i del Doctorat en Estudis Humanístics.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar