Universitat Rovira i Virgili

Màster universitari en Recerca Avançada en Estudis Humanístics (MURAEH)

El Màster universitari en Recerca Avançada en Estudis Humanístics (MURAEH) és una titulació de recent implantació a la Universitat Rovira i Virgili (URV) que cobreix un mancança important en el marc de la comunitat acadèmica i científica, gràcies a una formació específica per a futurs investigadors en l’àmbit de les Humanitats.

El MURAEH té com objectiu proporcionar un coneixement sòlid en les metodologies, eines i recursos més avançats i innovadors de les ciències humanes. El programa formatiu garanteix un aprenentatge actiu, amb classes pràctiques organitzades en tallers, seminaris i pràctiques externes en grups de recerca.

El MURAEH compta amb dues línies d’especialització bàsiques: Història i Història de l’Art, i Estudis Lingüístics i Literaris. Però en la seva aposta ferma pel caràcter interdisciplinar de la recerca, ofereix assignatures optatives de lliure elecció que permeten la personalització del perfil formatiu de cada estudiant.

En el MURAEH hi participen un total de tres departaments de la Facultat de Lletres de la URV: Història i Història de l’Art, Filologies Romàniques i Filologia Catalana, i més d’una desena de grups de recerca consolidats i propis de la URV. Així, compta amb un professorat expert que garanteix una formació àmplia, des de les fonts greco-llatines fins les Digital Humanities.

El màster es compon de matèries instrumentals de metodologia de la recerca en Humanitats i d'altres específiques de cadascun dels àmbits de les especialitats, amb un èmfasi especial en la perspectiva interdisciplinària, la incorporació de les noves tecnologies als estudis humanístics (Digital Humanities) i el treball pràctic en entorns de recerca avançada.

Aquestes són les tres assignatures obligatòries d’aquest màster:

1. Comunicació i transferència de la investigació

Sovint en els estudis universitaris de grau hi manca la formació específica en metodologies i competències que són imprescindibles per a l'exercici de l'activitat investigadora, com són la comunicació i la transferència de la investigació. Aquesta assignatura té com a objectiu oferir un coneixement ampli de les eines necessàries per comunicar, de manera rigorosa i eficaç, per escrit i oralment, els resultats de la recerca tant a la comunitat científica com a la resta de la societat.

2. Humanitats digitals i ciències humanístiques

Les humanitats digitals són una àrea de recerca, ensenyament i creació en la qual convergeixen les humanitats i la informàtica. A través d'un aprenentatge actiu, l'assignatura proporciona un bon coneixement de la història i la situació actual d'aquest camp. Sobre aquesta base es desenvolupa el treball pràctic, organitzat en tallers tutoritzats en que es desenvolupen exercicis aplicats que garanteixen l'adquisició de les capacitats instrumentals per treballar amb els diversos programes informàtics necessaris (bases de dades, GIS, Network Analysis, Data Minning, i disseny de web).

3. Gestió, visibilitat i avaluació de la recerca

La recerca científica té una vessant institucional fonamental, amb diversos organismes - nacionals i europeus - encarregats de finançar i avaluar els resultats de la investigació. Aquesta assignatura té com a objectiu proporcionar una base sòlida de coneixement sobre les estructures de la recerca dins l'àmbit de les Humanitats. A través d'activitats formatives teòriques i pràctiques, s'ofereixen les competències necessàries per a dissenyar, desenvolupar i gestionar un projecte de recerca, així com per garantir una eficaç visibilització dels resultats de la recerca.

Tanmateix, podeu consultar el llistat de totes les assignatures optatives al següent enllaç: https://www.urv.cat/ca/estudis/masters/oferta/recerca-estudis-humanistics/

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Subir

MURAEH