Universitat Rovira i Virgili

Docencia de Grado

Amb la mirada posada a l'espai europeu d'educació superior, aplicant l'esperit de la declaració de Bolonya i el nou marc legal, la URV va ser pionera en la implantació dels nous ensenyaments de grau.

L'objectiu dels graus és aconseguir una formació de màxima qualitat, orientada a l'adquisició de coneixements i competències, que garanteixin l'èxit en la incorporació al món professional. Per això s'han dissenyat ensenyaments actualitzats, introduint noves metodologies de docència i aprenentatge, on l'estudiant és el centre de l'activitat acadèmica.

El nostre departament participa activament al grau de Llengua i Literatura Hispàniques, però no és l'únic. També tenen docència els seus membres als graus de Comunicació Audiovisual, Educació Infantil, Educació Primària, Turisme, Llengua i Literatura Catalanes i Anglès.