Universitat Rovira i Virgili

Docencia por áreas

Asignaturas donde los miembros del Departamento tienen docencia asignada clasificadas por áreas de conocimiento.

Lengua española

Código para la bolsa de trabajo de profesorado substituto: 2023/01_DFR_SUBS: LLENGUA ESPANYOLA

Código asignatura

Asignatura

Anual/

1º o 2º C

Créditos

12264125

L’espanyol d’ Amèrica

2º C

6

12264122

Història de la Llengua espanyola

1º C

6

12254005

Comunicació escrita en espanyol

1º C

12

12234010/12244010/ 12224010

Estàndard oral i escrit castellà

Anual

13.5

12264121

Les Paraules de la Llengua Espanyola

2º C

6

12264011

Llengua i societat

1º C

6

12264123

Espanyol conversacional

2º C

6

12264204

Lexicografia de l’espanyol

2º C

6

12264124

Les oracions de la llengua espanyola

1º C

6

12254110

Comunicació oral en espanyol

2º C

6

12264209

Correcció de textos

1º C

6

12855108

Programació de cursos i unitats didàctiques d’E/ELE

2º C

3

12855106

Anàlisi i producció de materials didàctics

1º C

3

12855102

Metodologia de l’ensenyament de llengües estrangeres

1º C

3

12855104

L’ensenyament del lèxic a classe d’E/LE

2º C

3

12855205

Espanyol per a finalitats específiques

2º C

3

12855109

Gramàtica formal i gramàtica pedagògica a l’ensenyament d’E/ELE

2º C

3

12855104

Avaluació de les competències en E/LE

2º C

3

12855110

Pragmàtica cultural a l’aula d’espanyol com a llengua estrangera

2º C

3

12855202

La Cultura a l'aula d'E/LE

2º C

3

12855103

El marc comú europeu de referència

1º C

3

12855105

Gestió de l´aula: dinàmiques de treball i tècniques de comunicació

1º C

3

12875211

Mètodes d’Investigació en Lingüística Aplicada

1º C

3

12264501

Pràctiques externes

2º C

 

12264301

Treball Fi de Grau

2º C

 

12845401

Pràctiques externes

Anual

 

12845301

Treball Fi de Màster

Anual

 

Literatura española

Código para la bolsa de trabajo de profesorado substituto: 2023/02_DFR_SUBS: LITERATURA ESPANYOLA

Código asignatura

Asignatura

Anual/

1º o 2º C

Créditos

12264118

Introducció a l'Edició de Textos i a la Crítica Textual

1º C

6

12264113

Literatura espanyola dels segles XVIII i XIX

1º C

6

12264115

Metodologia de l'Anàlisi Literària

2º C

6

12264218

Metodologia de la Investigació Literària

2º C

6

12875207

Corrents Teòrics i Mètodes de l’Anàlisi Literària

1º C

1,5

12264009

Literatura i Societat

1º C

6

12264001

Literatura

Anual

6

12264117

Literatura Espanyola de la Segona Meitat del Segle XX i Actual

1º C

6

11605141

Complements de Formació Disciplinària en Llengua i Literatura Hispàniques

1º C

6

12875209

Literatura i Cultura: Contextos i Vigències

2º C

1,5

12264116

Literatura Espanyola dels Segles d'Or

2º C

6

12264119

Literatura Medieval

2º C

6

12264111

Literatura Espanyola Contemporània

1º C

6

12264112

Literatura hispanoamericana contemporània

2º C

6

12264114

Literatura hispanoamericana moderna

1º C

6

12264222

Dona i Literatura

2º C

6

11605142

Aprenentatge i Ensenyança de les Llengües i Literatures Catalana i Espanyola

2º C

4

11605112

Avaluació i Dificultats d’Aprenentatge

2º C

1,5

12264301

Treball de Fi de Grau

2º C

 

11605401

Pràctiques externes

Anual

 

11605107

TFM

Anual

 

Linguïstica

Código para la bolsa de trabajo de profesorado substituto: 2023/03_DFR_SUBS: LINGÜÍSTICA GENERAL

Código asignatura

Asignatura

Anual/

1º o 2º C

Créditos

12254006

Lingüística

Anual

12

12264225

Tendències Actuals en Lingüística

2º C

6

12264120

Els sons de la llengua espanyola

1º C

6

12264226

Psicolingüística i Neurolingüística

1º C

6

12264126

El Significat de les Paraules i les Oracions

2º C

6

12875210

Models Teòrics i Formals en Recerca Lingüística

2º C

3

12875101

Comunicación y Transferencia de la Investigación

1º C

6

12855112

L’Ensenyament de la Pronunciació a l’Aula d’E/LE

2º C

3

12855101

Aprenentatge i Adquisició de Llengües Estrangeres

1º C

3

11605142

Aprenentatge i ensenyament de les llengües i literatures catalana i espanyola

Anual

4

11605141

Complements de Formació Disciplinària en Llengua Espanyola

1º C

3

115182239

Qüestions de Semàntica Lèxica

2º C

6

11605401

Pràctiques Externes. Màster de Formació del Professorat

Anual

 

1605107/11615107

TFM. Màster de Formació del Professorat

Anual

 

12845301

TFM. Màster d’E/LE

Anual

 

12264301

Treball de Fi de Grau

2º C

 

Didáctica de la lengua i la literatura

Código para la bolsa de trabajo de profesorado substituto: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA

Código asignatura

Asignatura

Anual/

1º o 2º C

Créditos

11234102

Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües II Seminari II

Anual

5

11234103

Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües III

2nQ

8

11904105

Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-escriptura II

2nQ

4,2

11254106

Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-escriptura III Seminari

2nQ

5

11904113

Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües III

2nQ

5

11904102 (11254104, 11234101)

Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-escriptura I

2º C

4,2

11234004

Habilitats Comunicatives

Anual

5.1

11904004

Habilitats Comunicatives orals

Anual

3,3

11254104

Ensenyament i aprenentatge de llengües i lecto-escriptura I

2º C

7,2

11254105

Ensenyament i aprenentatge de llengües i lecto-escriptura II

Anual

7,2

11234005

Habilitats comunicatives

Anual

5,1

11214004

Habilitats comunicatives

Anual

5,1

11274105

Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-escriptura II

Anual

4,2

11234102

Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües II

Anual

8,2

11234101

Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües I

2º C

8

11274106

Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-escriptura III

Anual

3,8

11274004

Habilitats Comunicatives

Anual

3,3

11244103

Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües III

Anual

5

11244102

Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües II

Anual

12

11244004

Habilitats Comunicatives (Primària)

Anual

3,3

11244101

Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües I

Anual

5

11264105

Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-escriptura II

Anual

4,2

11264004

Habilitats Comunicatives (Infantil)

Anual

5,1

11274401

Practicum I

Anual

 

11274402

Practicum II

Anual

 

11274301

Treball de Fi de Grau

Anual

 

11234402

Pràctiques Externes II

Anual

 

11254401

Practicum I

Anual

 

11254402

Practicum II

Anual

 

11904302

Treball de Fi de Grau II (GEP)

Anual

 

11904401

Practicum II

Anual

 

11904404

Pràctiques Externes II

Anual

 

11904301

Treball de Fi de Grau I (GEI)

Anual

 

11234301

Treball de Fi de Grau

Anual

 

11254301

Pràctiques Externes I

Anual

 

11904302

Pràctiques Externes II

Anual

 

11264402

Pràctiques Externes II

Anual

 

11914401

Practicum I

Anual

 

11264301

Treball de Fi de Grau

Anual

 

11904401

Practicum I

Anual

 

Filología francesa

Código para la bolsa de trabajo de profesorado substituto: 2023/05_DFR_SUBS: FILOLOGIA FRANCESA

Código asignatura

Asignatura

Anual/

1º o 2º C

Créditos

12254113 / 12264107

Lingüística Romànica

2º C

6

12264104 /12254104/12274104

Literatura Francesa

2º C

6

12875208

L’Estudi del Text: de la Creació a l’Edició

1º C

1,5

21204115

Francès Intermedi II

1º C

12

2264228

Francès Comunicatiu

1º C

6

12254102/12264102/12274102

Llengua Francesa I

1º C

6

21204204

Francès Intermedi I

2º C

12