Universitat Rovira i Virgili

Cursos Nexes/Aprofundiments per a professorat de Secundària

Promoció

El Departament de Filologies Romàniques ofereix en aquesta edició 2 dels 5 cursos gratuïts que l'Oficina d'Estudiants, juntament amb l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Rovira i Virgili, organitzen en el marc del Programa «Nexes, Aprofundiments». L'objectiu d'aquests cursos és oferir formació al profesorat de secundària en el camp dels coneixements i la investigació generats en les diferents disciplines acadèmiques.

Cómo elaborar, tutorizar y evaluar el TdR en bachillerato.
Dra María Dolores Jiménez López

L'objectiu d'aquest curs és oferir al profesorat de secundària de totes les àrees -tot i què especialment aquelles vinculades amb l'àmbit de la llengua i la literatura espanyoles- una sèrie de directrius metodològiques que garantitzin la correcta el·laboració i tutorització del treball d'investigació i què facilitin el treball del profesor en aquesta tasca.

 • On? Campus Catalunya. Facultat de Lletres
 • Quan? 1-5 de Juliol de 2019, de 9:00-13:00
 • Duració: 30 h (20 h presencials; 10 h no presencials)
 • Especialitat del profesorat participant: qualsevol
 • Més informació: Programa
 • Codi XTEC: 7000200021
 • Inscripció

La gramàtica a l'aula: conceptes i recursos
Dra Natàlia Català Torres i Sra. Margarita Molero Bernáldez

La publicació del Glosario de términos gramaticales de la RAE-ASALE, un llibre dirigit als professors de secundària i batxillerat, suposarà un canvi que afectarà sense cap dubte el desenvolupament dels continguts a les aules i els exàmens de selectivitat. El Departament de Filologies Romàniques proposa aquest curs amb un doble objectiu: presentar aquesta actualització terminològica de l'assignatura de Llengua espanyola i Literatura i facilitar les eines per fer més propera i atractiva la disciplina als estudiants.

 • On? Campus Catalunya. Seminario del Departamento de Filologías Románicas
 • Quan? 25, 26 d'octubre, 8 i 9 de novembre de 2019
 • Duració: 15 h (12 h presencials; 3 h no presencials)
 • Especialitat del professorat participant: professors de secundària i alumnes de màster de profesorat de secundària
 • Més informació: Programa
 • Codi XTEC: 7000200021
 • Inscripció a partir de setembre 2019

Elements relacionats

Compartir

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin

Pujar