Universitat Rovira i Virgili

Conferències científiques per a Educació Secundària

Conferències

El día 21 d’octubre, en el marc de les Conferències científiques que ofereix la Universitat Rovira i Virgili per als alumnes de secundària, la professora María Dolores Jiménez López del Departament de Filologies Romàniques va pronunciar dues conferències.

La primera, a les 10:00h, "Cómo hacer un TDR", anava dirigida als alumnes de 1BAT. La segona, a les 12:00, anava dirigida als alumnes de 2BAT y abordava un tema de gran interès si tenim en compte la gran assistència de públic: "Cómo hacer una exposición oral y no morir en el intento".

En línies generals i partient d’una afirmació de la conferenciant, fer una presentació oral no és en absolut una tasca fàcil. La conferència es proposava proporcionar una sèrie de consells pràctics i oferir exemples de bones pràctiques per a que els estudiants de batxillerat puguin enfrentar-se al repte de realitzar una exposició oral, com, per exemple, la que se’ls exigeix per presentar un TDR.

Es van abordar diferents aspectes que cal tenir en compte, com: selecció i organització del contingut; llenguatge; ús de la veu; comunicació no verbal; gestió del temps a l’exposició; elaboració de material de suport, etc. En definitiva, una guia útil per a que els estudiants puguin dur a terme exposicions orals eficaces i de qualitat.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar