Universitat Rovira i Virgili

Altres notícies

Filologia Francesa

Elena de la Cruz Vergari

Professora lectora

Llicenciada i doctora europea de Filologia Romànica amb la tesi Édition critique d'une traduction française médiévale de l"Epitoma rei militaris" de Végèce, sota la direcció d'Anna Maria Mussons (Universitat de Barcelona) i Anna Maria Babbi (Università degli Studi di Verona), s'ha format en francès antic a la Université Aix-Marseille, l'estudi de manuscrits i l'edició crítica de textos medievals a l'Institut de recherche d'histoire des textes (París) i a la Università degli Studi di Verona. Ha estat professora al Departament de Filologia Romànica de la Universitat de Barcelona. També, ha contribuït en actes de congresos sobre la didàctica de la llengua i la literatura i sobre llengua i literatura francesa medieval i la seva traducció.

Des del 2013 és, també, gerent de l'editorial Obrador Edèndum, que es dedica a la publicació científica en l'àmbit de les humanitats i coedita amb l'Institut d'Estudis Catalans, Brepols i altres universitats. Codirigeix les col·leccions Obra llatina de Ramon Llull Bibliotheca philosophorum Medii Aevi amb Alexander Fidora (ICREA UAB) i Jaume Mensa (UAB). És també membre de la Fundació Quer Alt, dedicada a la cultura, que posseeix un fons demés de 20.000 llibres especialitzat en l'àmbit medieval.


Informació de contacte:

Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili
CAMPUS CATALUNYA

Despatx: 1.28
Telèfon: 977 29 9547

Avinguda Catalunya, 35
43002 Tarragona

elena.delacruz(ELIMINAR)@urv.cat

Atenció als estudiants:

 • A concertar via email

Àrees d'especialització:

 • Filologia francesa
 • Edició crítica
 • Traducció medieval
 • Llengua i literatura francesa medieval (XII i XIII)
 • Didàctica de les llengües i les literatures

Docència:

 • Lingüística Romànica
 • Literatura francesa

Recerca:

Principals línies de recerca:

Filologia romànica, edició de textos.

Keywords i codis UNESCO: 

Didáctica de la lengua, edició de textos, història de la llengua, filologia romànica, llengua i literatura. Codis Unesco: 550510, 620201, 570201, 570112.

Grups de recerca als que pertany: 

GRELINAP, Grup de Recerca en Lingüística Aplicada.

Projectes en els quals ha treballat

"Elaboración de un Diccionario de historia de la presencia y enseñanza del francés en España (siglos XVI-XX). Continuación y conclusión". Sota la direcció de Juan Francisco García Bascuñana (FFI2011-23109) del 2012 al 2014.


Publicacions:

De la Cruz Vergari, Elena. "Vegetius' Epitoma rei militaris in Tirant lo Blanch". More about Tirant lo Blanc: from the sources to the tradition. ed. Babbi, Anna Maria; Escartí, Vicent. Amsterdam: John Benjamins (IVITRA Research in Linguistics and Literature), 2005. pàgs. 17-34. ISBN ISBN 9789027267740; DOI 10.1075/ivitra.10.02cru. Disponible en accés obert a : http://repositori.urv.cat/fourrepopublic/search/metadata?id=DC.creator%3AElena+de+la+Cruz+Vergari

De la Cruz Vergari, Elena. "'Li sens' dans l'oeuvre de Jehan Renart : étude sémantique".  Actes du XXVIe Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes, 6-11 septembre 2010, València. ed. Casanova Herrero, Emili; Calvo Rigual, Cesáreo. Berlín: De Gruyter, 2013. pàgs. 103-114 (tomo VII). ISBN 3110299801; DOI 10.1075/ivitra.10.02cru. Disponible en accés obert a : http://repositori.urv.cat/fourrepopublic/search/metadata?id=DC.creator%3AElena+de+la+Cruz+Vergari

Hatem, Jad. Sobreamor: Ausiàs March, Ibn Zaydûn, Ibn cArabî, Ramon Llull. ed. y trad. De la Cruz Vergari, Elena. Santa Coloma de Queralt : Obrador Edèndum, Publicacions URV (Exemplaria Scholastica, 5), 2011. 109 pàgs. ISBN 9788493759056. [Premi Crítica Serra d'Or, Catalanística, 2015.] Es pot consultar a: http://obradoredendum.cat/catalog/sobreamor/

De la Cruz Vergari, Elena "A Medieval Mixed Scripta in the Holy Land". 6th Biennial Conference Movement and Mobility in the Medieval Mediterranean (6th - 15th Centuries), Institut d'Estudis Catalans (IEC) Barcelona, 8th- 11th July 2019. Society for the Medieval Mediterranean i la Institució Milà i Fontanals del CSIC.

Batalla i Costa, Josep; De la Cruz Vergari, Elena. "Vicent Ferrer i la lògica del segle XIV". Anuario de Estudios Medievales, 49, núm. 1, 2019. p. 13-44. Volum monogràfic Mestre Vicent as ací: Presència i fortuna d'un predicador medieval coordinat per Tomàs Martínez Romero. http://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/1014/1014

Rovira i Virgili, Antoni. La collita darrera. Edició crítica de més de 100 poemes inèdits, introducció, notes i facsímils a cura d'Elena de la Cruz Vergari. Obrador Edèndum: Santa Coloma de Queralt, 2019. http://obradoredendum.cat/catalog/antoni-rovira-i-virgili-obra-poetica/

Hugo, Victor. El dret i la llei. Le droit et la loi. Ediciò bilingüe amb dibuixos de l'autor i traducció del francès al català a cura de Josep Batalla i Elena de la Cruz Vergari. Obrador Edèndum: Santa Coloma de Queralt, 2019. http://obradoredendum.cat/catalog/el-dret-i-la-llei-le-droit-et-la-loi/


Altres:

Llengües modernes

 • Castellà: C2
 • Català: C2
 • Italià: C1
 • Francès: C1
 • Anglès: B1
 • Gallec: B1
 • Alemany: A2

Llengües antigues

Formació en llatí clàssic i medieval, castellà, aragonès, català, gallec, oïl, oc i diferents varietats italianes septentrionals i meridionals. 

Compartir

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin

Pujar