Universitat Rovira i Virgili

Altres notícies

Llengua Espanyola

Maria Bargalló Escrivà

Professora titular d'Universitat
Coordinadora del Programa de Doctorat d'Estudis Humanístics de la URV
Investigadora responsable del Grup de Recerca Consolidat Lexicografia i Ensenyament de Llengües Estrangeres (LEXELE) (2014 SGR 1288)

Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona- Divisió VII (1981) y Doctora en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona-Divisió VI (1988).

El meu historial acadèmic docent universitari es desenvolupa, després de tres anys de docència a secundària a l'acabar la llicenciatura, des de desembre de 1984 fins al juliol de 1992, a la Divisió VI de la Universitat de Barcelona. A partir del curs 1992-93, em vaig incorporar a la Universitat Rovira i Virgili. La meva tasca docent universitària es desenvolupa com a professora de la llicenciatura de Filologia Hispànica i a diversos programes de doctorat de la Universitat Rovira i Virgili. Actualment, imparteixo classes al Grau de Llengua i Literatura Hispàniques, així com al Màster actual d'Ensenyament de Llengües: Espanyol com a llengua estrangera de la URV. 


Informació de contacte:

Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili
CAMPUS CATALUNYA

Despatx: 1.22, Edifici D2
Telèfon: 977 55 9541

Avinguda Catalunya, 35
43002 Tarragona

maria.bargallo(ELIMINAR)@urv.cat

Atenció als estudiants:

 • Dilluns, dimarts i dijous de 9 a 11 h

Enllaços externs:

Academia.eduResearchGate

Àrees d'especialització:

 • Llengua espanyola

Docència:

 • Les paraules de la llengua espanyola (grau)

 • Les oracions de la llengua espanyola (grau)

 • Metodologia de la recerca en Espanyol com a Llengua estrangera (màster)


Recerca:

Principals línies de recerca:

Lexicografia teòrica i aplicada, Lèxic i fraseologia, Lingüística aplicada, Gramàtica i diccionari, Espanyol llengua estrangera, Historiografia de la gramàtica.

Keywords i codis UNESCO: 

Paraules Clau: diccionari, gramàtica, lexicografia, espanyol llengua estrangera, història de la gramàtica, fraseologia.
Codis: 570503, 570513, 570111

Grups de recerca als que pertany: 

LEXELE, Grup de Recerca en Lexicografia i Ensenyament de Llengües Estrangeres de la URV, reconegut per la Generalitat de Catalunya com a Grup de Recerca Consolidat (2014 SGR 1288) com investigadora principal.

Projectes en els que participa

Títol del projecte: Ajut a Grup consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya (2014 SGR 1288)
Investigador/a principal: Dra. Maria Bargalló Escrivà
Entitat finançadora: Universitat Rovira i Virgili
Referència de la concessió: 2014PFR-URV-B2
Durada: del 1-1-14 al 31-12-16
Tipus de participació: investigadora responsable 

Títol del projecte: Ajut a Grup consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya (2014 SGR 1288)
Investigador/a principal: Dra. Maria Bargalló Escrivà
Entitat finançadora: Universitat Rovira i Virgili
Referència de la concessió: 2015PFR-URV-B2-07
Durada: del 1-1-15 al 31-12-17
Tipus de participació: investigadora responsable 

Título del proyecto: Diccionario de español para aprendices sinohablantes (Fase primera)
Investigador/a principal: Dra. Maria Bargalló Escrivà
Entidad financiadora: Universitat Rovira i Virgili
Referencia de la concesión: FFI2016-76417-P
Duración: del 2017 al 2020
Tipo de participación: investigadora responsable

Projectes en els que ha treballat

Títol del projecte: La definición de los verbos en los diccionarios de lengua: modelos de análisis
Administració finançadora: DGIC - Dirección General de Investigación Científica y Técnica
Núm. del projecte: PS92-0133 
Durada, des de: 1993 fins: 1996
Investigadora Principal: Maria Bargalló Escrivà

Títol del projecte: El tratamiento de los elementos lexicalizados en un diccionario bilingüe.
Administració finançadora: DGIC - Dirección General de Investigación Científica y Técnica
Núm. del projecte: PS95-0153 
Durada, des de: 1996 fins: 1998
Investigadora Principal: Maria Bargalló Escrivà

Títol del contracte: Diccionario Salamanca de la Lengua Española
Empresa finançadora: EDSN - Editorial Santillana, S.A.
Durada, des de: 1993 fins: 1995
Investigador Principal: Juan Gutiérrez Cuadrado

Títol del projecte: Fraseología, régimen y sintaxis de las unidades verbales: estudio comparado español-catalán
Administració finançadora: DGES - Dirección General de Enseñanza Superior
Núm. del projecte: PB98-1517 
Durada, des de: 1999 fins: 2002
Investigador Principal: Jordi Ginebra Serrabou

Títol del projecte: Historia de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua española (gramática y literatura) en España durante el siglo XX (1907-1970)
Administració finançadora: MCYT - Ministerio de Ciencia y Tecnología
Núm. del projecte: HUM 2005- 02055 
Durada, des de: 2005 fins: 2008
Investigadora Principal: Dra. Neus Vila Rubio

Títol del projecte: Bases teóricas y establecimiento de criterios para la elaboración de un diccionario pragmático español-árabe
Administració finançadora: AECI - Agencia Española de Cooperación Internacional
Núm. del projecte: AP/035415/11 
Durada, des de: 2011 fins: 2013
Investigadora Principal: Esther Forgas Berdet

Títol del projecte: Hacia un diccionario sintáctico del adjetivo en alemán y en español
Administració finançadora: MEYC - Ministerio de Economía y Competitividad
Núm. del projecte: FFI2012-32705 
Durada, des de: 2013 fins: 2015
Investigador Principal: Andrés Castell Vicente

Tesis dirigides

Verónica Ferrando, Aspectos teóricos y metodológicos para la compilación de un diccionario combinatorio destinado a estudiantes de E/LE. Data de lectura: 31/05/2012

José Antonio Moreno, Formación y desarrollo del léxico de la electricidad en español (siglos XVIII-XIX). Data de lectura: 05/07/2012


Activitats de transferència:

Conferències destinades a estudiants de secundària:

 • Els diccionaris del segle XXI. Centre: IES JOAQUIM BAU (19/11/2015) / IES COLLBLANC (22/12/2015)

Publicacions:

Bargalló Escrivá, María (2016), "La incidencia de los complementos del adjetivo en la elección del verbo copulativo" a Castell, A. (ed.), Sintaxis y diccionarios. La complementación en alemán y en español, New York: Peter Lang.

Bargalló Escrivá, María (2016), "Sobre los complementos oracionales del adjetivo en la lexicografía de valencias" a Cotelo García, R. (coord.), Bordeando los márgenes. Gramática, lenguaje técnico, y otras cuestiones fronterizas en los estudios lexicográficos del español, San Millán de la Cogolla: Cilengua; pp. 11-26.

Bargalló Escrivá, María (2015). "Sintaxis y diccionarios". En Garcés, M.P. (ed.). Lingüística y diccionarios. Anexo 32 Revista de Lexicografía, A Coruña: Universidade da Coruña, pp. 79-100 ISBN: 978-84-9749-625-4

Bargalló Escrivá, María (2014), "La descripción lexicográfica de las colocaciones: nuevos desafíos" a Bargalló, M.; Garcés, P.; Garriga, C. (eds.), Llaneza. Estudios dedicados al profesor Juan Gutiérrez Cuadrado, Anejos Revista de Lexicografía, 23, A Coruña, pp. 265-278. ISBN: 978-84-9749-594-3

Bargalló Escrivá, María (2014), "La elaboración de un diccionario fraseológico bilingüe: cuestiones previas" a Mª Pilar Garcés (ed.), Lexicografía teórica y aplicada, Anexos de Revista de Lexicografía, 26, A Coruña: Universidade da Coruña, pp. 21-36. ISBN: 978-84-9749-603-2 

Castell, A.; Català, N.; Bargalló, M. (2014), "La valencia del adjetivo en diccionarios bilingües alemán-español-alemán" en Abel, A.; Vettori, Ch.; Ralli, N: (ed.), Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus, pp. 525-535. ISBN: 978-88-88906-97-3 http://www.euralex.org/elx_proceedings/Euralex2014/euralex_2014_039_p_525.pdf

Bargalló Escrivá, María (2013), "Los diccionarios fraseológicos monolingües en español y en catalán: una aproximación a las cuestiones onomasiológicas" en Ruiz Miyares, L. et alii (ed.), Actualizaciones en Comunicación Social, Santiago de Cuba: Centro de Lingüística Aplicada, 2013, vol. I, pp.213-217. ISBN: 978-959-7174-22-6

Bargalló Escrivá, María (2010), "La información gramatical explícita en los diccionarios monolingües del español" en Elisenda Bernal; Sergi Torner; Janet DeCesaris (ed.) Estudis de lexicografia 2003-2005; Barcelona: IULA. Universitat Pompeu Fabra; pp. 17- 37  ISBN: 978-84-92707-63-8

Bargalló Escrivá, María (2008), "El programa de ejemplificación en los diccionarios didácticos" en Bernal, E. & DeCesaris, J. (ed.), Proceedings of the XIII EURALEX International Congress, Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2008, pp. 489-494. ISBN: 978-84-96742-67-3 http://www.euralex.org/elx_proceedings/Euralex2008/034_Euralex_2008_Mari...

Bargalló Escrivá, María (2007), "El tratamiento metalingüístico del ejemplo en los diccionarios monolingües del español" en Campos Souto, M. et alii (eds.), Reflexiones sobre el diccionario. Anexo 6 de la Revista de Lexicografía, A Coruña: Universidade da Coruña, 2007, pp. 139-150. ISBN: 978-84-8487-115-0 

Bargalló, M. & Vila, N. (2004), "Las relaciones entre fraseología y lexicografía: teoría y práctica" en Villayandre Llamazares, M. (ed.), Actas del V Congreso de Lingüística General, Madrid: Arco Libros, 2004; vol. II, pp. 319-333. ISBN: 84-7635-577-7


Congressos:

Organització de congressos, jornades i seminaris

 • IV Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica (2010)
 • I Jornadas Internacionales EnELE (2012)
 • II Jornadas Internacionales EnELE (2014)
 • Sintaxis y diccionarios. Jornadas en torno a la complementación en alemán y en español (2015)
 • III Jornadas Internacionales EnELE (2016)

Elements relacionats

Compartir

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin

Pujar