Universitat Rovira i Virgili

Lectura de tesi doctoral de l'Adrià Torrens Urrutia

Dijous, 9 de maig de 2019 va tenir lloc a la Sala de Vistes del Campus Catalunya l’acte de lectura i defensa de la tesi doctoral del Sr. Adrià Torrens Urrutia titulada:

A Formal Characterization of Fuzzy Degrees of Grammaticality for Natural Language

Aquesta tesi ha estat dirigida per la Dra María Dolores Jiménez López, professora del Departament de Filologies Romàniques de la Universitat Rovira i Virgili i membre del GRLMC-Grupo de Investigación en Lingüística Matemática.

La tesi, que ha rebut la 'Menció Internacional' i s’ha desenvolupat en el Programa de Doctorat en Estudis Humanístics, ha obtingut la màxima qualificació (Excel·lent Cum Laude). Els membres del tribunal que han jutjat la tesi han estat:

Dr. Carlos Martín Vide
Departament de Filologies Romàniques
GRLMC-Grupo de Investigación en Lingüística Matemática Universitat Rovira i Virgili

Dra. Leonor Becerra Bonache
Hubert Curien Lab
Université de Saint-Étienne (Francia)

Dr. Philippe Blache
Institute of Language, Communication and the Brain
Université Aix-Marseille (Francia)

Suplentes:

Dra. Natàlia Català Torres
Departament de Filologies Romàniques
Universitat Rovira I Virgili

Dr. Henning Christiansen
Department of People and Technology/Computer Science
Roskilde University (Dinamarca)

Dr. James Sneed German
Laboratoire Parole et langage
Université Aix-Marseille (Francia)

Els dos experts d’institucions d’ensenyament sueprior no espanyol que han informat la tesi per tal que aquesta optés a la 'Menció Internacional' han estat:

Dr. Lawrence Stuart Moss
Department of Mathematics
Indiana University, Bloomington

Dr. Emmanuele Chersoni
Department of Chinese and Bilingual Studies
Hong Kong Polytechnic University

Un públic nombrós, format per membres del Departament de Filologies Romàniques, companys, familiars i amics, ha presenciat l’event.

Share

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Up