Universitat Rovira i Virgili

El Cours de Saussure, cien años después

Proyección en España de Saussure y vigencia científica de su obra

Amb motiu dels 100 anys de la publicació del Curs de lingüística general, de Ferdinand de Saussure, el Departament de Filologies Romàniques, amb la col·laboració de la Facultat de Lletres de la URV, organitza una conferència a càrrec de la professora María Antonia Martín Zorraquino (Departamento de Lingüística General e Hispánica, Universidad de Zaragoza) sota el títol: "El Cours de Saussure, cien años después. Proyección en España de Saussure y vigencia científica de su obra".

La conferència se celebrarà el 29 de novembre de 2016 a les 12 h a l'Aula Magna del Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili i serà oberta a tothom que hi estigui interessat.

Share

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Up