Universitat Rovira i Virgili

Català i Castellà al Màster de Secundària

Com novetat, al Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes de la URV d'enguany s'impartirà l'especialitat de Català i Castellà.

Us anirem informant.

Aquest màster acredita la formació pedagògica i didàctica que habilita per exercir la professió docent en centres públics i privats d’educació secundària obligatòria, batxillerat i formació professional.

Share

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Up