Universitat Rovira i Virgili

L'ús de les xarxes socials i les plataformes virtuals per a la difusió de materials docents

Promoció  - 

Curs PROFI

El proper 22 de juny de 10 a 13, a l' Aula de docència Informatitzada de la URV, la Dra. Isabel Gibert Escofet del Departament de Filologies Romàniques impartirà el curs "L'ús de les xarxes socials i les plataformes virtuals per a la difusió de materials docents" en el marc dels cursos formatius organitzats pel Grup d'Innovació Docent de l'FCJ per al curs 2016-2017.

Aquest curs neix de la detecció de la necessitat de donar major difusió a les tasques docents realitzades pel professorat de la URV i les noves tècniques que s'incorporen. En aquests sentit, el paper preponderant que estan adquirint les xarxes socials i les plataformes virtuals (tals com facebook, twitter, Wechat, etc. ) o inclús l'ús generalitzat que es fa de la marca i sofware d'Apple entre l'alumnat i el professorat fa necessari difondre la tasca docent també per aquestes xarxes i conèixer quines són les possibilitats, amb caràcter general desconegudes, que s'ofereixen.

El curs està orientat a adaptar la docència a aquesta realitat social, en què per a donar publicitat de la nostra tasca cal fer una immersió en el món virtual que ens envolta, no només incorporant noves tècniques com la docència virtual, sinó també aprenent la manera de treure el major rendiment dels recursos de què disposem a través seu.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar