Universitat Rovira i Virgili

Altres notícies

Filologia Francesa

Elena de la Cruz Vergari

Professora associada

Llicenciada i doctora europea de Filologia Romànica amb la tesi Édition critique d'une traduction française médiévale de l"Epitoma rei militaris" de Végèce, sota la direcció d'Anna Maria Mussons (Universitat de Barcelona) i Anna Maria Babbi (Università degli Studi di Verona), s'ha format en francès antic a la Université Aix-Marseille, l'estudi de manuscrits i l'edició crítica de textos medievals a l'Institut de recherche d'histoire des textes (París) i a la Università degli Studi di Verona. Ha estat professora al Departament de Filologia Romànica de la Universitat de Barcelona. També, ha contribuït en actes de congresos sobre la didàctica de la llengua i la literatura i sobre llengua i literatura francesa medieval i la seva traducció.

Des del 2013 és, també, gerent de l'editorial Obrador Edèndum, que es dedica a la publicació científica en l'àmbit de les humanitats i coedita amb l'Institut d'Estudis Catalans, Brepols i altres universitats. Actualment, prepara l'edició crítica amb Josep Batalla de Tractatus de suppositionibus de Vicent Ferrer per la Bibliotheca philosophorum Medi Aevii, i articles sobre la traducció francesa medieval ultramar.


Informació de contacte:

Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili
CAMPUS CATALUNYA

Despatx: 1.28
Telèfon: 977 29 9547

Avinguda Catalunya, 35
43002 Tarragona

elena.delacruz(ELIMINAR)@urv.cat

Atenció als estudiants:

 • A concertar via email

Àrees d'especialització:

 • Filologia francesa
 • Edició i estudi de les traduccions franceses medievals
 • Llengua i literatura francesa medieval (XII y XIII)
 • Didàctica de les llengües i les literatures

Docència:

 • Francès intermedi I (Grau de Turisme)


Recerca:

Principals línies de recerca:

Filologia romànica, edició de textos.

Keywords i codis UNESCO: 

Didáctica de la lengua, edició de textos, història de la llengua, filologia romànica, llengua i literatura. Codis Unesco: 550510, 620201, 570201, 570112.

Grups de recerca als que pertany: 

GRELINAP, Grup de Recerca en Lingüística Aplicada.

Projectes en els quals ha treballat

"Elaboración de un Diccionario de historia de la presencia y enseñanza del francés en España (siglos XVI-XX). Continuación y conclusión". Sota la direcció de Juan Francisco García Bascuñana (FFI2011-23109) del 2012 al 2014.


Publicacions:

De la Cruz Vergari, Elena. "Vegetius' Epitoma rei militaris in Tirant lo Blanch". More about Tirant lo Blanc: from the sources to the tradition. ed. Babbi, Anna Maria; Escartí, Vicent. Amsterdam: John Benjamins (IVITRA Research in Linguistics and Literature), 2005. pàgs. 17-34. ISBN ISBN 9789027267740; DOI 10.1075/ivitra.10.02cru. Disponible en accés obert a : http://repositori.urv.cat/fourrepopublic/search/metadata?id=DC.creator%3AElena+de+la+Cruz+Vergari

De la Cruz Vergari, Elena. "'Li sens' dans l'oeuvre de Jehan Renart : étude sémantique".  Actes du XXVIe Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes, 6-11 septembre 2010, València. ed. Casanova Herrero, Emili; Calvo Rigual, Cesáreo. Berlín: De Gruyter, 2013. pàgs. 103-114 (tomo VII). ISBN 3110299801; DOI 10.1075/ivitra.10.02cru. Disponible en accés obert a : http://repositori.urv.cat/fourrepopublic/search/metadata?id=DC.creator%3AElena+de+la+Cruz+Vergari

Hatem, Jad. Sobreamor: Ausiàs March, Ibn Zaydûn, Ibn cArabî, Ramon Llull. ed. y trad. De la Cruz Vergari, Elena. Santa Coloma de Queralt : Obrador Edèndum, Publicacions URV (Exemplaria Scholastica, 5), 2011. 109 pàgs. ISBN 9788493759056. [Premi Crítica Serra d'Or, Catalanística, 2015.] Es pot consultar a: http://obradoredendum.cat/catalog/sobreamor/


Altres:

Llengües modernes

 • Castellà: C2
 • Català: C2
 • Italià: C1
 • Francès: C1
 • Anglès: B1
 • Gallec: B1
 • Alemany: A1

Llengües antigues

Formació en llatí clàssic i medieval, castellà, aragonès, català, gallec, oïl, oc i diferents varietats italianes septentrionals i meridionals. 

Elements relacionats

Compartir

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin

Pujar